Available courses

Oktató: Szegediné Dr. Lengyel Piroska 

A MÉRLEGTAN kurzus  ismeretanyaga a vagyonkimutatáshoz (mérleg) kapcsolódó gazdasági események elemzését és könyvviteli elszámolásának bemutatását, az eszközök és források  mérlegértékének meghatározását öleli fel. Gyakorlati példákon, valós gazdasági eseteken keresztül mutatja be a számviteli törvény vagyon-értékelésre vonatkozó előírásait.

A kurzus feltételezi a Pénzügyi számvitel tananyagának alapismeretét. 

BEMUTATÓ KURZUS - Betekintés egy nemzetközi számvitel órába 

2020. május 06.

PRESENTATION LESSON - Insight into an accounting lesson